• Lifestyle

    Aging – anti aging

    Az idősödés olyan új változásokat és feladatokat eredményezett, melyek kezelése valódi paradigmaváltást igényel, méghozzá: a gerontológia és geriátria tudományos megalapozásával rendszerszemléletű és rendszergyakorlatú új módszereket kell bevezetni az egészségügyben, a szociális ügyben, a…