• Lifestyle

    Aging – anti aging

    Az idősödés olyan új változásokat és feladatokat eredményezett, melyek kezelése valódi paradigmaváltást igényel, méghozzá: a gerontológia és geriátria tudományos megalapozásával rendszerszemléletű és rendszergyakorlatú új módszereket kell bevezetni az egészségügyben, a szociális ügyben, a…

  • Tudatosság

    Médiatudatosság

    Az információ mennyiségének robbanásszerű növekedése, az online és mobil terjesztési platformok megsokszorozódása, a digitális kreatív tartalmak terjedése alapjaiban alakítják át a médiakörnyezetet és a médiahasználati szokásokat. A változás a társadalom minden rétegét érinti.…