Eryc Eyl szerint elég egy paradigmaváltás ahhoz, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a munka és a magánélet között. Véleménye szerint az „élet” és a „munka” nem ellentétes, nem egymással szemben álló dolgok. A munka az életünk része. Egy boldog, kiegyensúlyozott élet meghatározó eleme a munka, hiszen az az önmegvalósításunk formája.

 

Eryc három különböző paradigmát vázol fel, amik alapján megközelíthetjük a munka vs. magánélet problematikát.

 

·       Munka-Magánélet egyensúly: Nagyon erős határt kell húznunk a professzionális életünk és a magánéletünk között, hogy biztosan ne keveredhessen a kettő. Ezen kívül valóságos idő menedzsment mágusoknak kell lennünk. A mi feladatunk egyensúlyt teremteni.

·       Munka-Magánélet integráció: Ahelyett, hogy éles határvonalakat húznánk életünk különböző szegmensei közé, inkább mossuk össze azokat, és igyekezzünk szinergiát létrehozni köztük.

·       Munka-Magánélet összehangolás: Életünk különböző aspektusait – munka, magánélet, szociális élet, egyedüllét – egy nagy közös cél érdekében kell összehangolnunk, illetve a cél elérése érdekében egymás mellé csatasorba állítanunk.

Ahhoz, hogy a munkánk egyben önmegvalósítás legyen a lehető legkevesebb stresszel, a holisztikus egészségünkkel kell jól bánnunk!!!

 

Az egészséget a WHO definíciója alapján holisztikusan értelmezem: „Az egészség a teljes testi, lelki, szellemi és szociális jólét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság hiánya.”

 

Célom, a holisztikus egészségkultúra terjesztése, ami a táplálkozás, a mozgás és a mentálhigiénia hármas egységén nyugszik. Ezen területek tudatos figyelése, fejlesztése, javítása eredményezi azt, hogy az egyén képes egyre inkább önmagát élni a világban olyan módon, hogy közben másokra és a fizikai környezetére is tekintettel van.

 

Amint látható, minden az egyensúly köré épül: egyensúly a test és a lélek között; egyensúly a táplálkozásban, a mozgásban, az örömökben; egyensúly az emberi kapcsolatokban az asszertív kommunikáció révén; egyensúly a szerepeink között; egyensúly a földdel a környezettudatosság mentén; egyensúly a stakeholderekkel a társadalmi marketing tükrében.

 

Az egyensúly minden téren az egészséges felelősségvállalás mértékére és az etikus magatartásra épül rá.