A világ egyre inkább kezdett a felé elmenni, hogy az emberek jóllétét tartsa szem előtt. Ehhez azonban az új gondolatokat, az új értékeket kommunikálni kellett, sőt már-már eladni egy új értékrendet.

 

Kotler-Keller ún. holisztikus marketing szükségességéről beszél, ahol annak felismerésére hívja fel a figyelmet, hogy marketingszempontból egyre inkább minden számít. A társadalmi marketing kiemelkedően fontos sajátossága, hogy továbbfejleszti a hagyományos vállalati marketing gyakorlatát is, hiszen a társadalmi értékek, kérdések, a társadalmi felelősség kezelése nem külső vállalásként jelenik meg egy cégnél, hanem az üzleti érdekek szolgálatának szerves részévé, hatékonyságnövelő gyakorlattá válik.

 

Definíció: ”A társadalmi marketing szervezetek, intézmények és azok együttműködését realizáló közös marketingstratégia és marketingaktivitások tervezése, szervezése, megvalósítása és kontrollingja, melyek közvetlenül vagy közvetetten társadalmi feladatok, problémák megoldására irányulnak. Azaz a társadalmi marketing egyrészt több szereplő közös, kooperatív marketingje, illetve az egyes szervezetek azonos, kapcsolódó célra irányuló marketingjének összehangolásából épülhet fel, s mint sajátos stakeholder menedzsment jelenik meg.” (Piskóti, 2013)

 

Cél:A társadalmi marketingnek az a célja, hogy társadalmi problémák, kérdések megoldására, annak irányába terelje az abban érintetteket, konstruktív megoldásokat fejlesszen ki a kívánt magatartásváltozás érdekében, tegye világossá a célcsoportoknak, hogy az új magatartás haszna nagyobb a magatartásváltozás fáradságánál.”  (Piskóti, 2013)